FACEBOOK

dofinansowanie

Nazwa beneficjenta: Anna Barbara Ochman “Gościniec Salmopolski”

HASŁO PROGRAMU:
“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

TYTUŁ PROJEKTU:

“Podniesienie standardu usług turystycznych w Gościńcu Salmopolskim w Szczyrku poprzez modernizację wentylacji, pralni i kuchni oraz zakup wyposażenia“.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 375 265,48 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 184.525,98 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl